Tag: Ինչ անել եթե ձեր փիսոն ուտում են

Ինչ անել եթե ձեր փիսոն ուտում են

Ինչ անել եթե ձեր փիսոն ուտում են։ Ուտացնել այնքան ժամանակ մինչև դուք չպրծնեք։ ԵՒ հետո շարունակել էլի ու էլի